Akcie

  • Revúcke halušky
  • Ľudová nedeľa na Vlkolínci
  • Zjazd na igelitových vreciach
  • Sánkárske preteky
  • Majstrovstvá sveta v strihaní oviec
  • Jednotkári zdarma- ubytovanie
  • Masáž pri pobyte na týždeň zdarma